Å spille på lag med AI

Kunstig intelligens (AI) er i rask utvikling. Noen sammenligner dens mulige innvirkning på samfunnet med oppfinnelsen av hjulet rundt 4000 f.Kr. og elektrisitetens betydning for omtrent hundre år siden. Det er jo litt satt på spissen, men det er klart at kunstig intelligens vil påvirke organisasjoner i alle bransjer og sektorer.

«Kunstig intelligens og maskinlæring kommer til å endre samfunnet på måter vi fortsatt ikke helt forstår eller klarer å kontrollere. Økt innsats innen forskning er avgjørende for å sikre at utviklingen skjer i tråd med våre samfunnsverdier.» – Jonas Gahr Støre

Selv om vi anerkjenner at kunstig intelligens er av avgjørende betydning, er det overraskende få som virkelig forstår konseptet. AI blir i dette tilfellet nesten som fotball; de fleste har en mening om det, men bare noen få har dyp kunnskap om emnet.

For å kaste lys på dette, vil jeg ta opp noen vanlige spørsmål:

Hva er egentlig AI?

Kunstig intelligens (AI) er et felt innen datavitenskap og informatikk som fokuserer på å utvikle datamaskiner og programvare som kan utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. AI-systemer er designet for å etterligne og automatisere aspekter av menneskelig tenkning, beslutningstaking og problemløsning.

Hva betyr AI for vår daglige liv?

AI har allerede hatt en betydelig innvirkning på vårt daglige liv, og denne innvirkningen forventes å øke dramatisk i det kommende tiåret. Produktiviteten vil øke, og dette vil påvirke de fleste sektorer, inkludert arbeidslivet og hjemmelivet. Med enkle ord, AI har allerede en innvirkning på livene våre i dag, og denne innvirkningen vil bare øke.

Har de fleste selskaper begynt å bruke AI?

En medlemsundersøkelse utført av NHO i juli viser at kun 15 % av norske bedrifter bruker AI i sin daglige drift, selv om AI blir stadig mer tilgjengelig og relevant.

Hvor er AI allerede vanlig?

Større mediehus har lenge benyttet seg av AI for å generere tekst, oversettelser og oppsummeringer. For eksempel har VG benyttet ChatGPT for å lage kortversjoner av artikler.

Hvordan kan din bedrift dra nytte av AI?

Kunstig intelligens og maskinlæring har allerede blitt en dominerende kraft i næringslivet. Teknologiske fremskritt og kommersialiseringen av AI utvides stadig, og ledende selskaper innser at innovative anvendelser kan forbedre resultater og styrke deres konkurranseevne. Samtidig er det viktig å vurdere begrensningene til AI, da den ikke er perfekt som oppslagsverk eller faktasjekker, men den er eksepsjonell når det kommer til språk og kode.

Hva bør din bedrift gjøre nå?

Din virksomhet bør øke bevisstheten om disse teknologiene, vurdere pilotprosjekter og gi ledelsen muligheter til å skape verdier. Toppledere bør også vurdere hvordan kognitive teknologier vil påvirke deres bransjer og virksomheter, og hvordan de kan brukes til å stimulere innovasjon, øke produktivitet og forbedre driftsresultater.

Ønsker du komme i kontakt med Celecta angående din bedrift?

Kontakt Celecta