Hvordan styre gjennom turbulente tider?

Tiden vi lever i bærer preg av tidvis kraftig motvind, både for enkeltpersoner og selskaper. 2023 kan bli et rekordår for konkurser. Hvordan kan du styre trygt gjennom stormen?

Høye strømpriser, generell prisstiging og stigende renter trekkes frem som noen av hovedårsakene til at selskaper opplever vanskelige tider. Samtidig er det flere selskaper har problemer med etterslepet knyttet til betaling av forsinkelsesrente fra kompensasjonsordningene. Lav kronekurs og økte skattekostnader (formues- og utbytteskatt) går også igjen som legitime utfordringer for næringslivet.

Tall fra SSB viser at vi går mot et rekordår i 2023, når det gjelder selskap som melder oppbud. Etter årets første seks måneder, har det vært 27 % flere konkursåpninger enn på samme tid i fjor.

Det er derimot en rekke tiltak selskaper kan igangsette for å redusere risiko:

Ledelse i særklasse

Er selskapets ledelse i stand til å håndtere turbulente tider? Med det mener vi at ledelsen innehar nødvendig kompetanse, er mentalt forberedt på at vanskelige situasjoner kan oppstå samt å være i stand til å ta kritiske beslutninger og handle i tide.

Utvikling av den daglige driften

Er den daglige driften i kontinuerlig utvikling? Drift må jobbes med hele tiden. Det bør hele tiden vektes hvordan det er mulig å redusere nødvendige kostnader, samtidig som man maksimerer inntektene. Dette vil ofte innebære aktivt og innovativt arbeid med markedsføring og salg, noe som vil bidra til å opprettholde en stabil kundebase. Et godt tips er å ikke gjøre seg for avhengig av noen få kunder eller inntektskilder. Det er en fordel å ha flere bein å stå på!

En trygg økonomistyring

Har du god oversikt over finansiell situasjon, realistiske budsjetter og forventninger? Gjennom jevnlig analyser av selskapets økonomiske situasjon, balanse, resultatregnskap og kontantstrøm, vil du tidlig kunne identifisere eventuelle økonomiske varseltegn og kunne utføre nødvendige tiltak.

Håndtering i vanskelige tider

Peker litt for mange piler feil vei? Det kan være avgjørende å ha tilgang til profesjonell rådgivning og veiledning. Det kan være gjennom revisor eller advokat – økonomiske rådgivere og forretningsutviklere kan også være fornuftig.

Celecta Invest ønsker å bidra med vår kompetanse til selskaper som har kommet i en vanskelig situasjon, og som har behov for hjelp til å komme seg ut av uføret. Ofte er det ikke så mye som skal til, før vi sammen klarer å snu en negativ trend.

Ønsker du komme i kontakt med Celecta angående din bedrift?

Kontakt Celecta