Kan AI redde norske selskaper fra konkurs?

Konkurs er en situasjon de fleste bedrifter frykter, og den økende trenden i antall konkurser i Norge gir grunn til bekymring. Dun & Bradstreet rapporterer en dramatisk økning på 27,3 % i antall konkurser i første halvdel av året sammenlignet med fjoråret. Dette fenomenet berører særlig sektorer som detaljhandel og eiendom, hvor økningen har vært på henholdsvis 61,3 og 66,7 %.

Kan AI bidra til å forhindre konkurs?

Med den økende konkursraten i Norge, blir det stadig mer kritisk for selskaper å finne måter å styrke sin økonomiske helse og unngå å gå over ende. Her kommer kunstig intelligens (AI) inn i bildet, som et potent verktøy for å gi bedrifter økt kontroll, effektivisering og bedre grunnlag for strategisk planlegging, og dermed redusere risikoen for konkurs.

Økt innsikt:

En av de mest avgjørende fordelene med AI er dens evne til å håndtere store datamengder på en effektiv måte. Dette åpner opp for en dypere forståelse innen flere nøkkelområder, inkludert:

 • Markedsinnsikt:
  AI kan overvåke markedstrender og konkurranseforhold, og levere verdifull innsikt for tilpasning til bransjens endringer.
 • Likviditetsstyring:
  Bedrifter kan optimalisere håndtering av kontantstrøm ved å forutsi mønstre og identifisere potensielle likviditetsutfordringer i forkant, noe som muliggjør mer effektiv kontantbeholdningsadministrasjon.
 • Salgsprognoser:
  Ved å analysere historiske data, markedstrender og forbrukerinnsikt, kan AI forbedre salgsprognoser og dermed hjelpe bedrifter med å unngå under- eller overproduksjon.

Bedre grunnlag for planlegging og implementering:

Med økt innsikt kan bedrifter lettere planlegge og ta riktige skritt til enhver tid. Dette kan omfatte aspekter som:

 • Finansiell planlegging og budsjettering:
  Automatisering av budsjetterings- og finansiell planleggingsprosesser gir bedre grunnlag for realistiske og nøyaktige økonomiske prognoser.
 • Kostnadsreduksjon:
  Identifisering av områder hvor kostnader kan reduseres, for eksempel gjennom automatisering, optimalisering av forsyningskjeden og økt energieffektivitet.
 • Prediktivt vedlikehold:
  Produksjonsbedrifter kan bruke AI for å forutsi maskinfeil og utføre vedlikehold før kostbare driftsavbrudd oppstår.

Kan dette redusere konkursfaren?

AI gir bedrifter økt innsikt og et bedre grunnlag for planlegging og gjennomføring. Ved å optimalisere interne prosesser, redusere kostnader og øke produktiviteten, frigjør AI tid for ansatte til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver. Dette kan i betydelig grad minske konkursfaren for selskaper som tar i bruk AI i sin drift.

Likevel, det er viktig å merke seg at selv om potensialet er stort, har få norske bedrifter benyttet seg av AI. Ifølge en rapport fra NHO i juli bruker kun 15 % av norske bedrifter AI i sin daglige drift. Dette indikerer de enorme mulighetene som ligger for selskaper som tør å omfavne AI-teknologi og dra nytte av de potensielle fordelene den kan gi.

Ønsker du komme i kontakt med Celecta angående din bedrift?

Kontakt Celecta