Hvordan kan vi hjelpe?

Vi tilbyr en unik løsning

Vi går inn og jobber tett med utvalgte selskaper. Sammen med selskapets ledelse vil vi kunne bidra til vekst, økt lønnsomhet, rekruttering av nøkkelpersoner og tilførsel av frisk kapital.

I det daglige jobber vi tett med selskapets ledelse, og bidrar med analysearbeid, problemløsning, strategiske veivalg og andre små og store problemstillinger. Alt for å skape sterke og lønnsomme selskap.

I samarbeidets tidlige faser er det ikke avgjørende for Celecta å ta betalt for vår innsats inn i selskapet. Det viktigste for oss er at vi på sikt opplever økt lønnsomhet og solide selskaper.

Snakk med oss

Kompetanse

Hvilken kompetanse et selskap har behov for, endrer seg over tid. Celecta Invest kan bidra innen sentrale kompetanseområder:

Ledelse: Det kan være utfordrende å være selskapets leder. Vi i Celecta Invest har tro på lederutvikling, og kan gå inn som coach og veileder for CEO. Vi bidrar også med støtte til analysearbeid, strategiske veivalg, styrearbeid, samt andre problemløsninger. Alt for at selskapet skal gå i rett retning.

Regnskap & økonomi: Helt avgjørende for et selskap er å ha en ryddig økonomi og god kontroll, uavhengig av hvilken livsfase selskapet er i. Celecta Invest bidrar til å sette opp en god struktur, som gir oversikt og kontroll. Dette gjør det enklere også å ta strategiske valg fremover.

Markedsføring: Hvor kommer kundene dine fra i dag, og hva er egentlig potensialet? Er du til stede i de riktige kanalene, og har du riktig budskap? Celecta Invest har bedriftsrådgivere med kompetanse på reklame- og digital markedsføring som bidrar til vekst og merkevarebygging.

Kapital

Alle selskaper går gjennom sykluser, og har til tider behov for tilførsel av kapital. Det kan være mange ulike årsaker til det, eksempelvis om selskapet trenger å gjøre investeringer for å vokse, fornye maskinparken, om likviditeten er presset, negativ egenkapital, eller helt andre ting. Uavhengig av årsak, kan Celecta Invest kunne bidra med frisk kapital. 

Struktur og gjennomføringskraft

Med gode medarbeidere og riktig kompetanse, er mye gjort. Likevel er det avgjørende med ryddig struktur i prosessene, og stor gjennomføringsevne. Celecta Invest er en investor som bidrar med identifisere nødvendige tiltak, og støtter selskapets ledelse med at det gjennomføres på en strukturert og god måte.