Hvordan bli attraktiv for investor?

I Celecta mener vi det handler om 4 ting: Menneskene, produktet, timingen og planen.

Vi snakker med mange forskjellige selskaper, hver med sin unike bakgrunn og individuelle behov. Felles for de fleste er behovet for kapital, kompetanse og gjennomføringsevne.
Selv om det ikke finnes en fasit på hvilke selskaper vi ønsker å investere i, vil vi gjerne dele hva vi ser etter i potensielle samarbeidspartnere:

Menneskene bak selskapet

Suksessfulle selskaper bygges på riktige mennesker i teamet. Det handler ikke bare om en genial idé, men om å ha dedikerte personer som leder an.
Vi har erfart at vi lykkes best med selskaper der daglig leder utmerker seg og har potensial til å bli en anerkjent leder innen sin bransje. Vi verdsetter bedriftsledere og ansatte som er «TOMMY», det vil si:

·      Tydelig
·      Offensiv
·      Mål
·      Mot
·      Ydmyk

Produktet

Vi ser etter selskaper som har produkter som løser et problem. Produktet bør være unikt, beskyttbart mot kopiering, og markedet må være tilstrekkelig stort.
Produktet må også være salgbart til riktig pris. Det betyr at det må ha potensial for tilstrekkelig volum, skalerbarhet og muligheter for god inntjening.

Timing

Timing er alltid viktig, både for selskapet og for investorer. Som investorer vil det ofte være en stor fordel hvis produktet allerede har blitt grundig testet og demonstrert sin attraktivitet i markedet.

Gjennomtenkt forretningsplan

Selskapet må ha en gjennomtenkt og troverdig forretningsplan som de kan presentere. Dette innebærer å kunne svare på sentrale spørsmål:
·      Hva gjør produktet vårt unikt?
·      Hvordan skal vi generere inntekter?
·      Hvem er våre kunder, og hvor stort er markedet?
·      Hvordan er konkurransesituasjonen i markedet?
·      Hvem er våre viktigste samarbeidspartnere?

Ta kontakt med oss i dag for å diskutere hvordan et samarbeid med Celecta Invest kan gi deg tilgang til kapital, kompetanse og veiledning som kan ta din virksomhet til nye høyder. La oss utforske potensialet sammen!

Kontakt oss